Home Blog Page 636

Bộ đề, bài tập ôn hè môn toán lớp 1 lên...

Gần 50 bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 giúp các em ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ kiểm...

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Toán...

Đề thi môn Toán gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tư luận. Thang điểm 20. Đề thi dành cho các em học sinh lớp...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 4 với 7 bài tập,  Thời gian  : 40 phútBài 1.a) Viết số...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 3Môn: Toán                      Thời gian  : 40 phútHọ và tên:………………………………………..Lớp 1……………………..    Bài 1:–  Số...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số 2. Đề kiểm tra gồm 3 câu.1. Viết tiếp vào chỗ ….a/ Nếu...

Đề ôn hè lớp 1: Bài tập môn toán Đề số...

Bài tập ôn hè cho các em học sinh lớp 1. Đề gồm 4 bài giúp các em hệ thống lại kiến thức.Bài 1:Viết...