Home Blog Page 3

Môn Lịch sử và Địa lý lớp 5 – Thi học...

Tham khảo Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử và địa lý năm học 2016 – 2017. Em hãy khoanh vào chữ...

Kiểm tra đọc và viết Tiếng Việt lớp 5 trường A...

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án chi tiết của trường Tiểu học A Khánh Bình. Đọc thầm bài:...

Giải đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 5 năm...

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán khá hay của trường Tiểu Học A Khánh Bình năm 2017 có đáp án. Câu 5:...

Xem ngay Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Lịch sử...

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 5 môn Lịch Sử và Địa Lý của trường Tiểu học A Khánh Bình năm 2017...

Thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án...

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2016 – 2017 của trường Tiểu Học Xuân Hồng. Read the text carefully. Tick...

Tiểu học Cẩm Vũ thi kì II môn Toán lớp 5...

Câu 1. Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (1điểm)A. 5 đơn vị           B. 5 phần mười      C. 5...

[Hot] Cùng tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Tiếng...

Cùng tham khảo đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2016 – 2017 có đáp án. Em hãy tả...

Cùng tham khảo Thi cuối kì 2 môn Toán và Tiếng...

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán và Tiếng Việt của trường Tiểu học Tân Hòa năm 2017. Có 20 viên bi, trong...

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thi học kì 2 môn...

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt trường Tiểu học Võ Thị Sáu có đáp án chi tiết:  Tả một đêm...

[THI KÌ II Môn Toán lớp 5] Đề trắc nghiệm và...

I. Phần 1 (Trắc nghiệm)Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:1. Số liền trước của số 9999 là:A.9998        ...